slownik-pl.com Darmowy słownik językowy.

Lista tłumaczeń: dana

Słownik:
chorwacki
Tłumaczenia:
zašto
dana
Słownik:
ukraiński
Tłumaczenia:
чому

Powiązane słowa

dana spa, dana white, dana international, dana jest funkcja f okreêlona wzorem f (x) =- x . ta funkcja przyjmuje wartoêci ujemne dla, dana delany, dana linn bailey, dana carlsen, dana lerska, dana glover it is you, dana jest funkcja liniowa y=ax+b o której wiadomo że a 0