slownik-pl.com Darmowy słownik językowy.

GPL

Słownik został przygotowany w oparciu o: LICENCJA "OTWARTYCH SŁOWNIKÓW"

GNU General Public License, v.3

Słowniki użyte w tym serwisie zostały pobrane ze strony: http://elektronikjk.republika.pl

Wersje słowników: V.03.2008 & V.03.2010

Dodatkowe informacje: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/